WC Para - Østersund 11. Jan Del1

12. januar 2019
Kvinner og menn sittende.