Teknikk trening int webinar.mp4

14. mai 2020 669 views
Internasjonalt webinar
Teknikk trening.
Forskjeller og likheter mellom teknikk jobbing i Italia, USA og Norge