Walk and talk over Vidden

2. september 2018
Dag to på trenerutviklerseminar i Bergen. Deltakerne gikk fra Fløyen til Ulriken i grupper mens de diskuterte og løste oppgaver i forhold til å lytte, forstå og formidle.