LEK ELLER TRENING?

15. august 2017
Kan lek være trening? Se Hedemark hopp leker seg gode.