Vilde Nilsen - anbefaler alle å prøve langrenn.

13. mai 2022
Vilde Nilsen har alltid brent for langrenn. Hun har oppnådd fantastiske resultater, men mener at godt
fellesskap og det gode para-miljøet har betydd mest for henne.