Utøverne fra podiet under Konica Minolta NC Lillehammer

24. september 2017
Hva tenker Richard, Marius og Kenneth om helgen og NM i Midtstuen?