Lørdag: Pauseintervju med Thea Kleven

26. august 2017
Thea leder etter 1. omgang i Midtstuen