Trygve Toskedal Larsen - Tips og råd om protesebruk

30. desember 2021
Trygve Toskedal Larsen kommer med gode råd om bruk av proteser for en aktiv hverdag.