Trener3 Fellessamling

14. september 2018
Representanter fra ulike særforbund, Olympiatoppen og NIF har samarbeidet om å utvikle fellesemner til Trenerløypas Trener 3 utdanning. Hør hva deltakerne fra langrenn sier om samlingen 14.september 2018.