Tom Hilde prøver utetimen sine spørsmål

11. oktober 2017
Ved lansering av Utetimen, et breddeprosjekt i NSF med breddesponsor Sparebank1, sjekket vi Tom Hilde sine kunnskaper om personlig økonomi! Han stod vel igjen med flere spørsmål enn svar.. Håper barna klarer dette bedre!