Sparkstøtting 9 konkurranse så få tak du klarer mellom start og mål.mp4

3. februar 2021
Øvelse på en ski, å falle er en naturlig del på veien mot å mestre.