Sparkstøtting 8 konkurranse så få tak du klarer mellom start og mål.mp4

3. februar 2021
Øvelse på en ski, å være i sonen mellom å mestre og ikke gir størst utvikling.