Sparkstøtting 4 kraftige fraskyv.mp4

3. februar 2021
Øvelse på en ski, med kraftige fraskyv.