Sparkstøtting 3 fraskyv.mp4

3. februar 2021
Øvelse på en ski, der du er aktiv i fraskyvet.