Sparkstøtting 12 konkurranse så få tak du klarer mellom start og mål.mp4

3. februar 2021
Øvelse på en ski, er det lettere eller vanskeligere utenfor sporet?