Søndag: Thea Klevens lederhopp etter 1. omgang

27. august 2017