Skileik - Webinar 10.mars 2021

11. mai 2021
Asbjørn Flemmen og Olav Bjarne Lysklett sitter i panelet der temaet er skileik.
Flemmen og Lysklett har lekt på ski og jobbet med skileik i hele sitt liv, og nå deler de av sin kompetanse.
Hva er skileik, og hvordan skal vi tilrettelegge for dette?