Skileik for barn: Hvordan lære barn å gå på ski?

13. oktober 2021
Barn fra Haukvatnet Friluftsbarnehager viser oss hvordan du kan legge til rette for skileik for barn


Produsert av:   Mathias Rygvold Rødsten
                        Thomas Jøstensen

Manus og Idé: Nan Grethe Søraunet
                        Olav Bjarne Lysklett