Robert Cortas Reid Tema - Veien til Revolusjon: Hardt arbeid og Kunnskap

20. oktober 2018
Foredragsholder - Robert Cortas Reid
Tema - Veien til Revolusjon: Hardt arbeid og Kunnskap

Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.