NSF HEDERSTEGN

18. september 2017
Arnfinn Kalfoss mottok NSFs Hederstegn under HOPPs storsamlingen, i Midtstuen i sommer.