Løypekjørerseminar 2020 del.7

12. november 2020
Stikk ut konseptet i Møre og Romsdal med Stig Aambø
Video om Stikk ut ligger som egen video på nettsiden.