Liten oppvarming til utetimen

10. oktober 2017
Elitegutta på turntjukkasen.