Langrennsjentene er bekymret

11. oktober 2017
Jentene var mer bekymret over egne ferdigheter på hopping enn at hopplandslaget kunne løpe og spille tangram.