Jostein Hallén - Fysisk prestasjonsevne

20. oktober 2018 525 views
Foredragsholder - Jostein Hallén
Tema - Fysisk prestasjonsevne
Trenerseminar 2018: Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.