I coach kids 2018 - Leeds. Internasjonal konferanse om trening av barn.

10. september 2018
Kort sammendrag fra I coach kids konferansen i regi av ICCE i Leeds.