Hoppernes Forbilder

6. februar 2019
RAW AIR: Oppkjøringen har begynt og vi har unike intervjuer med elitehopperne.