Hoppernes forbilder

4. mars 2019
Hør hva hopperne sier om forbilder før RAW AIR.