HMS smøring - med smørevett

5. desember 2019
Gjennomgang av HMS i sørebua