HMS SEMINAR DEL3 CAMFIL

21. november 2019
Informasjon fra Camfil angående luftkvalitet, partikler og luftrensing. Camfil en faglig eksperter på luftrensing. Lengde: 20 minutter.