HMS SEMINAR DEL1 INTRO v/Skiforbundet

21. november 2019
Velkommen v/Åge Skinnstad og Espen Bjervik.
Stein Olav Snesrud, Smøresjef NSF Langrenn: Om forebyggende tiltak i sin smøretrailer og i smørebodene på arrangement kommende vinter.