Hever det generelle kompetansenivået

24. oktober 2018
NSFs trenerseminar legger grunnlaget for bedre trenere i Norge, gjennom målrettet forelesninger med praktisk gjennomgang.