Herrelagets målsetting for sesongen 1819

24. april 2018
Alexander Støckl forteller om lagets målsetting og hvorfor vi har satt den.