Granåsen basisanlegg

20. mars 2018
Senvinteren 2017 ble det bygget basisanlegg på Granåsen.