Geilo IL - Basisanlegg på skistadion 2018 med barn

9. mars 2018
Elever fra skoler og Geilo IL tester basisanlegget NSF bygget opp i forbindelse med Geilo IL 100 år.