Forberedelser til WC Lillehammer

14. juli 2017
Se rølpe-nissen Andreas Stjern og resten av nissefamilien forberede seg til hopp WC Lillehammer.