Elghufs Hafjell

27. september 2017
Hardøkt i Hafjell med 5x5min elghufsintervall.