Det er aldri for sent å begynne

12. mai 2022
Indira Liseth følte seg anderledes, hun slet med utenforskap og skam over egen funksjonsnedsettelse. Som 28-åring startet hun med langrenn.