COC Paralangrenn Sprint Gålå 1.12.23

10. desember 2023
Oppsummering etter COC sprint Gålå 1.12.23 med engelsk tekst