Christian Magelssen - Gode læringssituasjoner i skihall?

21. oktober 2018
Foredragsholder - Christian Magelssen
Tema - Mulig med gode læringssituasjoner i en skihall?