Breddesamling - hurtighet

20. januar 2019
En solid gjeng med vidt spekter i både alder og funksjonsnedsettelse kjører felles hurtighetsøkt