Blind som 4-åring

1. januar 2018
- "Jeg er helt blind, og har vært det siden jeg var 4 år". Møt Magnus Rød.