Birgit Skarstein

10. desember 2018
- gira på VM på hjemmebane og samfunnsengasjement