Andreas Håtveit - Inspirasjon

20. oktober 2018
Foredragsholder - Andreas Håtveit
Tema - Inspirasjon

Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.