Anders Husby - Unngå belastningsskader

21. oktober 2018
Foredragsholder - Anders Husby
Tema - Unngå belastningsskader

Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.