Åke Fiskerstrand - Talentutvikling

21. oktober 2018
Foredragsholder - Åke Fiskerstrand
Tema - Talentutvikling

Målet er gjennom gode og inspirerende foredragsholdere, å øke kompetansen om miljøet, fysiologien og den motoriske utviklingen.