2,2 km rulleskiløype åpnet

26. september 2017
Det nye rulleskianlegget til langrennsgruppa på Brunes i Vikersund ble åpnet lørdag.