- "Jeg har alltid sett dårlig"

29. januar 2018
- "Jeg er sterkt svaksynt. jeg har mellom 3-5% synsrest". Møt rekruttslagets Knut Sørskår.