- «Husk å signer den store kontrakten»

12. mars 2019
Hoppgutta er stolt av samarbeidet mellom laget og Konica Minolta.