- "Det etter rennet, er vel så viktig"

17. oktober 2017
TRENER/LEDER: Lav terskel, åpning for alle og lavt resultatfokus gir grobunn for aktiv start.