UTETIMEN på Idrettstinget 2019

27. mai 2019
UTETIMEN lokket 300 sittende idrettsledere ut i fysisk aktivitet.